Wydruki

From mediawiki
Revision as of 15:30, 24 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zakładka księgowości "Wydruki" umożliwia wydruk dwóch rejestrów VAT:
1. Rejestr VAT naliczony
2. Rejestr VAT należny

Wydruk rejestru VAT

1. Aby wydrukować wybrany rejestr VAT należy w zakładce księgowości "Wydruki" nacisnąć na nazwę wydruku, który chcemy uzyskać.
2. Kolejnym krokiem jest wskazanie zakresu dat wydruku. W dokumencie uwzględnione będą jedynie pozycje, które zostały zaksięgowane w okresie ograniczonym wskazanymi datami. Przykładowo jeśli wskażemy daty od 1-01-2017 do 31-01-2017 uzyskamy rejestr obejmujący wyłącznie faktury zaksięgowane w styczniu 2017 roku.
3. Po wskazaniu zakresu dat należy nacisnąć przycisk "Wygeneruj". Plik PDF będzie możliwy do pobrania na dysk.