Rozliczenie Wspólnoty

From mediawiki
Jump to: navigation, search

ADMIREO pozwala na planowanie budżetu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz bieżącą kontrolę wszystkich kosztów i przychodów. Rozliczenie kosztów rocznych Wspólnoty Mieszkaniowej to ważny element rozliczeń. Bez rozliczenia wszystkich rzeczywistych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w danym roku obrachunkowym nie jest możliwe porównanie z budżetem, czyli kosztami założonymi w rocznym planie gospodarczym Wspólnoty. Na koniec każdego roku kalendarzowego Wspólnota musi dokonać podsumowania, a wynik rozliczenia poniesionych kosztów z wniesionymi na ten cel zaliczkami oraz planem, jest głównym składnikiem rocznego rozliczenia właścicieli.

To długi, wielowątkowy proces trwający ponad rok, który jest wspierany przez zintegrowany system ADMIREO.


Powrót do Funkcje systemu