Rozliczenia liczników

From mediawiki
Revision as of 13:08, 24 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Rozliczenia liczników - zakładka księgowości "Lista rozliczeń". Na liście prezentowane są wszystkie rozliczenia liczników w danej wspólnocie z informacją kiedy zostały wykonane oraz czy zostały zakisęgowane.

Wykonanie rozliczenia liczników wspólnoty

Aby dokonać rozliczenia liczników należy najpierw wprowadzić odczyty liczników, następnie w zakładce księgowości "Lista rozliczeń" należy nacisnąć przycisk "Dodaj rozliczenie" (ikona plusa) w prawym górnym rogu. W oknie pop-up podajemy datę rozliczenia. Data rozliczenia spełnia kilka funkcji:
1. wszystkie zapisy wynikające z rozliczenia zostaną zaksięgowane z daną datą
2. do rozliczenia będą wzięte pod uwagę naliczenia, które zostały zaksięgowane przed tą datą
3. do rozliczenia będą wzięte pod uwagę odczyty liczników z datą wcześniejszą niż wskazana w rozliczeniu

Po wskazaniu daty rozliczenia i potwierdzeniu system wyszukuje wszystkie nowe odczyty liczników.

Jeśli we wspólnocie są liczniki, dla których nie został wprowadzony nowy odczyt od poprzedniego rozliczenia to są one listowane przed wykonaniem rozliczenia. Poprzez przycisk plusa przy danym liczniku można wprawdzić odczyt, który weźmie udział w rozliczeniu. Po zatwierdzeniu wszystkich nowych odczytów lub jeśli wszystkie liniczki miały podane odczyty prezentowany jest raport z rozliczenia.

Dla każdego lokalu we wspólnocie prezentowane jest rozliczenie wszystkich liczników tego lokalu oraz sumaryczny wynik.
W tym momencie można zdecydować się na zaksięgowanie rozliczenia przy pomocy przyciski "Zaksięguj".

Wydruk rozliczenia liczników

Możliwy jest również wydruk rozliczenia po oznaczeniu checkboxem z lewej strony pojedynczego lokalu, kilku lokali lub wszytkich lokali, dla których chcemy stworzyć wydruk (w postaci pliku PDF). Po oznaczeniu lokali należy nacisnąc przycisk drukarki w prawym górnym rogu. Następnie w oknie pop-up można wpisać opis rozliczenia i nacisnąć przycisk "Pobierz" aby pobrać wydruk.