Role w systemie

From mediawiki
Revision as of 16:02, 19 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Co to jest "Rola w systemie" do czego służy i jakie mamy dostępne role. Rolę rozumiemy jako odzwierciedlenie stanowiska i obowiązków w pracy. W systemie Role służą do nadawania użytkownikom uprawnień, dostępu do funkcjonalności. Role jakie mamy:


Rola Księgowy
Rola Obsługa Zgłoszeń
Rola Właściciel
Rola Zarządcy


Powrót do strony głównej Main Page