Rola Zarządcy

From mediawiki
Revision as of 16:08, 19 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Panel Administratora to podstawowe miejsce pracy dla Administratorów Wspólnot Mieszkaniowych. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala bez ograniczeń zarządzać nieruchomością z dowolnego miejsca, w tym:

• wysyłać powiadomienia do członków Wspólnoty
• zarządzać danymi właścicieli i zmianami tych danych
• zarządzać uchwałami i głosowaniami
• zarządzać kontami z Zarządem Wspólnoty, firmami współpracującymi i innymi podmiotami
• zarządzać remontami i przeglądami
• zarządzać postępowaniami ofertowymi
• sprawdzać salda właścicieli
• sprawdzać czynniki składające się na wysokość zaliczki eksploatacyjnej i remontowej
• sprawdzać szczegółowo listę wpłat oraz należności naliczonych od początku roku
• sprawdzać uchwały znajdujące się w głosowaniu oraz historyczne
• wprowadzać nowe zgłoszenia
• sprawdzać status zgłoszeń właściciela lub Wspólnoty
• sprawdzać status swoich zgłoszeń
• umożliwia dostęp do pełnej dokumentacji technicznej Wspólnoty
• otrzymywać powiadomienia od systemu


Powrót do Role w systemie
Powrót do Main Page