Rola Obsługa Zgłoszeń

From mediawiki
Revision as of 15:03, 19 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Panel frontdesku to podstawowe miejsce pracy dla osób obsługujących zgłoszenia i korespondencje od Właścicieli. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala zarządzać wszystkimi kluczowymi aspektami, w tym:

• wprowadzić nowe zgłoszenie
• sprawdzić status zgłoszeń dla konkretnych właścicieli lub Wspólnot
• przydzielać zgłoszenia do odpowiednich pracowników lub firm współpracujących
• przekierowywać zgłoszenia do odpowiednich pracowników lub firm współpracujących
• zmieniać status zgłoszeń
• sprawdzić saldo właściciela
• sprawdzić czynniki składające się na wysokość zaliczki eksploatacyjnej i remontowej
• sprawdzić szczegółowo listę wpłat oraz należności naliczonych od początku roku
• wysyłać powiadomienia do członków Wspólnoty
• otrzymywać powiadomienia z systemu


Powrót do Role w systemie
Powrót do Main Page