Reguły naliczeń

From mediawiki
Revision as of 09:43, 21 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Reguły naliczeń

Reguły naliczeń to działania matematyczne na atrybutach, które wykorzystywane są do tworzenia naliczeń. Reguły dostępne są w module księgowości w zakładce „Reguły naliczeń”.
Wyliczenie reguły dla danego lokalu odbywa się w kolejności od lewej do prawej. W miejsce atrybutów podstawiane są ich konkretne wartości dla każdego lokalu.

Dodanie nowej reguły naliczeń.

Aby dodać nową regułę naliczeń w zakładce księgowości „Reguły naliczeń” należy nacisnąć przycisk „Dodaj regułę” (ikona plusa).
Na zaprezentowanym formularzu „Nowa reguła” widoczne są następujące pola:
1. Nazwa – pole przechowujące nazwę wprowadzanej reguły, nazwa reguły prezentowana jest po wykonaniu naliczenia (link) jako pozycja faktury (link)
2. Atrybut oraz Operator – pole, które służą do budowania działania matematycznego wykorzystującego atrybuty (link) zdefiniowane dla wspólnoty (link). Atrybut i operator wskazywane są naprzemiennie rozpoczynając od atrybutu, przykładowo: atrybut1 * atrybut2 * atrybut3. Przycisk „Cofnij” pozwala na skasowanie ostatnio wybranego Atrybutu lub operatora w formule reguły.
3. Wzorzec konta Wn – pole wskazujące, na którym koncie analitycznym lokalu księgowana będzie kwota wyliczona na podstawie reguły po stronie Winien tego konta, przykładowo jeśli wskazano konto 204-XXX-2 oznacza to, że każdy zapis księgowy wynikający z tej reguły zostanie zaksięgowany na koncie analitycznym o końcówce "-2" dla każdego lokalu objętego naliczeniem, czyli np. na kontach 204-01-2, 204-02-2, 204-03-2...
4. Wzorzec konta Ma – pole wskazujące, na którym koncie analitycznym Przychodów zostanie zaksięgowana kwota wyliczona na podstawie reguły po stronie Ma tego konta, np. 700-111 (Nazwa konta)
5. Faktura VAT lub Nota – wskazanie czy wartość wyliczona z wprowadzanej reguły umieszczana jest na fakturze (dla wspólnot VAT na fakturze VAT) czy na nocie księgowej
6. Stawka VAT – wybór stawki VAT, która obowiązuje dla wprowadzanej reguły, stawkę VAT należy wskazać nawet dla wspólnot, które nie są płatnikami VAT, VAT nie będzie wyliczany dla tych wspólnot dopóki nie staną się płatnikami VAT
7. PKWiU – Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, pole opisowe wskazujące podstawę prawną zgodnie z którą zastosowano stawkę VAT inną niż 23%
Utworzonej reguły nie można edytować ani usunąć.