Przeglądy i Remonty

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Obowiązkowe kontrole i przeglądy techniczne dzielą się na roczne, pięcioletnie i pozostałe związane z konkretnym stanem nieruchomości. Są one wymagane prawem, ponieważ służą bezpieczeństwu właścicieli poprzez obowiązek należytego utrzymywania i użytkowania nieruchomości, zgodnie z określonymi zasadami. Z przeglądami technicznymi wiąże się również obowiązek dotrzymania ustawowych terminów oraz dbałość o prawidłową dokumentację.

Remonty to w ogólnym ujęciu prace budowlane głównie o charakterze projektów rocznych, np. malowanie klatki schodowej lub remont dachu. Ale są też prace remontowe wieloletnie, które wiążą się z wykonaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem wymaganych prawem zgód, a na końcu wykonawstwem np. wymiana instalacji centralnego ogrzewania lub wykonanie docieplenia budynku. Ten dział wymaga dbałości o dopełnienie szeregu różnych wymogów formalno-prawnych i organizacyjnych.

Takie procesy wymagają wsparcia zintegrowanego systemu ADMIREO, który przypomina o terminach, podpowiada zarówno kroki jak i szablony dokumentów.


Powrót do Funkcje systemu