Obsługa Zgłoszeń

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Zgłoszenia to jeden z dwóch najważniejszych obszarów działania Administratora i Wspólnoty Mieszkaniowej. Polega on na obsłudze m.in. awarii, konserwacji i wszelkich napraw oraz problemów technicznych w części wspólnej nieruchomości.

W tym procesie, działania rozpoczynamy od przyjęcia zgłoszenia (wprowadzenia do systemu), a następnie przydzielenia go do odpowiedniej komórki (pracownika lub firmy współpracującej). Kolejny krok to wizyta specjalisty w budynku/lokalu i wykonanie naprawy, która musi zostać zaraportowana w systemie. Proces kończy się zamknięciem zgłoszenia, powiadomieniem zgłaszającego i rozliczeniem usługi.


Powrót do Funkcje systemu
Powrót do Main Page