Obsługa Szkód

From mediawiki
Revision as of 19:53, 19 November 2016 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Szkody to obszar, w którym właściciel lub Zarząd Wspólnoty często staje do nierównej walki z ogromną machiną przemysłu ubezpieczeniowego. Coraz więcej Wspólnot Mieszkaniowych decyduje się ubezpieczyć majątek, ale zakres ubezpieczenia ma istotny wpływ zarówno na składkę ubezpieczeniową, ochronę mienia, jak i likwidację szkód.

Posiadanie sprawnego systemu wspierającego procedury likwidacji szkód i otrzymania odszkodowania rekompensującego wysokość poniesionych szkód, a także wielostopniowe odwoływanie się do firm ubezpieczeniowych, pozwala częściowo wyrównać szanse – takimi cechami charakteryzuje się ADMIREO.

Powrót do Funkcje systemu