Moduł księgowości

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Moduł księgowości wspólnoty podzielony jest na następujące zakładki:
1. Zapisy księgowe
2. Bank
3. Plan kont
4. Koszty
5. Przychody
6. Noty księgowe
7. Lista naliczeń
8. Reguły naliczeń
9. Lista rozliczeń
10. Wydruki
11. Konfiguracja
12. JPK