Moduł księgowości

From mediawiki
Revision as of 09:03, 18 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Zakładki w module księgowości:
Zapisy księgowe
Bank
Plan kont
Koszty
Przychody
Noty księgowe
Lista naliczeń
Reguł naliczeń
Lista rozliczeń
Wydruki
Konfiguracja