Liczniki

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Liczniki w systemie widoczne są w sekcji "Rozliczenia liczników" na ekranie danych szczegółowych lokalu. Aby wyświetlić dane szczegółowe licznika należy nacisnąć na wiersz odpowiadający temu licznikowi na liście liczników lokalu.
Rozliczenie liczników wspólnoty dokonywane jest w zakładce księgowości "Rozliczenia liczników".

Dodanie nowego licznika do lokalu

Aby dodać nowy licznik do lokalu należy na ekranie danych szczegółowych lokalu w sekcji "Rozliczenia liczników" nacisnąć przycisk "Dodaj licznik" (ikona plusa) w prawym, górnym rogu sekcji.
Formularz wprowadzania nowego licznika składa się z pól:
1. Numer licznika
2. Jednostka odczytu, np. m3
3. Opis
4. Data instalacji - data montażu licznika
5. Rodzaj licznika - należy wskazać rodzaj licznika z listy, typy liczników konfigurowane są w słowniku.
6. Stan początkowy licznika
Dodanie licznika zatwierdza się przyciskiem "Zapisz".
Po dodaniu licznik widoczny jest na liście liczników lokalu.

Dodanie odczytu licznika

Aby dodać nowy odczyt licznika należy przejść na ekran danych szczegółowych licznika i w sekcji "Lista odczytów" nacisnąć przycisk "Wartość odczytu" (ikona plusa).
Na formularzu wprowadzania nowego odczytu użytkownik podaje następujące dane:
1. Wartość odczytu - wartość najnowszego odczytu, musi być ona większa niż wartość odczytu poprzedniego (Administrator Systemowy ma możliwość wprowadzenia wartości mniejszej jeśli zachodzi taka potrzeba).
2. Data odczytu - data uzyskania odczytu, musi być późniejsza niż data poprzedniego odczytu
3. Dokonał odczytu - informacja o źródle odczytu
Wprowadzenie odczytu należy potwierdzić przyciskiem "Zapisz".
Ostatni wprowadzony odczyt można zmodyfikować poprzez naciśnięcie przycisku "Edytuj" (ikona trybiku) na liście odczytów licznika.

Masowy import odczytów liczników

System umożliwia masowy import odczytów dla wszystkich liczników w danym budynku.
Import przebiega dwustopniowo:
1. Użytkownik pobiera plik z licznikami i ich ostatnimi odczytami, w którym wypełnia najnowsze odczyty
2. Użytkownik przy pomocy systemu importuje plik.
Aby wykonać powyższe akcje należy przejść na ekran danych szczegółowych budynku i nacisnąć przycisk "Masowe uzupełnianie liczników" w górnej części ekranu.
Następnie użytkownik naciska przycisk "Pobierz rozliczenia w postaci pliku csv".
Po pobraniu i uzupełnieniu pliku użytkownik na tym samym ekranie powinien nacisnąć przycisk "Wybierz plik" i wskazać plik na dysku. Plik z odczytami zostanie zweryfikowany przez system i zaimportowany.

Edycja danych licznika

W celu edycji danych licznika należy przejść na ekran danych szczegółowych licznika i nacisnąć przycisk "Edytuj licznik" w prawym, górnym rogu sekcji "Szczegóły licznika".
Po dokonaniu zmian należy je potwierdzić przyciskiem "Zapisz".