Konfiguracja księgowości

From mediawiki
Revision as of 10:50, 24 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Konfiguracja księgowości (konfiguracja wspólnoty) jest jedną z zakładek w module księgowości, dostęp do niej mają jedynie użytkownicy pełniący rolę Głównej Księgowej lub Administratora Systemowego.
W konfiguracji księgowości użytkownik może wykonać szereg akcji podanych poniżej.

Zamknięcie/otwarcie ksiąg

1. Zamknięcie ksiąg - użytkownik może wykonać akcję zamknięcia ksiąg w bieżącym okresie rozliczeniowym poprzez naciśnięcie przycisku "Zamknij księgi <rok>" i potwierdzenie swojego wyboru poprzez naciśnięcie przycisku "Zamknij księgi" w oknie pop-up. Potwierdzenie zamknięcia ksiąg spowoduje wyliczenie na wszystkich kontach wspólnoty sald końcowych, które jednocześnie staną się saldami początkowymi nowego okresu. Zablokowana zostanie możliwość księgowania zapisów księgowych, faktur, not, rozliczeń i wyciągów bankowych w zamkniętym okresie.
2. Otwarcie ksiąg - użytkownik może wykonać akcje otwarcia ksiąg z poprzedniego okresu poprzez naciśnięcie przycisku "Otwórz księgi za rok <rok>". Po otwarciu ksiąg usuwane są wyliczone salda początkowe z bieżącego okresu rozliczeniowego. Poprzedni okres rozliczeniowy staje się teraz okresem bieżącym. Przykładowo jeśli bieżący okres rozliczeniowy to rok 2017, a użytkownik otworzy księgi za rok 2016 to obowiązującym bieżącym okresem rozliczeniowym stanie się rok 2016.

Płatnik VAT

Użytkownik może zmienić status wspólnoty jako płatnika VAT poprzez wybranie odpowiedniej opcji w przełączniku o nazwie "Płatnik VAT". Jeśli wspólnota staje się płatnikiem VAT i przełącznik zyskuje status "Tak" to należy wskazać 2 konta, na których odkładany będzie podatek VAT:
- VAT naliczony
- VAT należny.
Konta te muszą być wcześniej odpowiednio przygotowane. Muszą to być konta syntetyczne, które posiadają co najmniej dwa konta analityczne o nazwach: -008 i -023 (przykładowo konto 225 powinno mieć między innymi konta analityczne 225-008 oraz 225-023). Na tych subkontach będą księgowane zapisy związane z podatkiem VAT dotyczącym stawki 8% oraz 23%.

Przyporządkowanie typów kont syntetycznych

Użytkownik może zmienić powiązanie między typem konta, a jego numerem. Przykładowo domyślnie kontem kosztowym wspólnoty jest konto syntetyczne 400, ale użytkownik może wskazać, że od dzisiaj kontem kosztowym będzie konto 637. Konto syntetyczne musi zostać wcześniej utworzone na planie kont. Użytkownik nie może przypisać więcej niż jednego typu do jednego konta syntetycznego.
Lista typów kont, których przypisanie można zmienić, jest następująca:
1. Konto rachunków bankowych
2. Konto kosztowe
3. Konto przychodów
4. Rozrachunki z właścicielami lokali
5. Konto dostawców
6. Konto rozliczeń liczników ciepłej wody
7. Konto rozliczeń liczników zimnej wody
8. Konto rozliczeń liczników CO
9. Konto odsetkowe
10. Wzór konta odsetkowego lokalu

Zmiana prefixu numeru faktury/noty

Użytkownik może zmienić pierwszy człon numeru faktury lub noty. Przykładowo numer faktury wygenerowanej z systemu to FV/07/03/2017. Użytkownik może zmienić część "FV" na inny ciąg znaków.

Zapisanie wprowadzonych zmian

Wszystkie wprowadzone zmiany należy zapisać naciśnięciem przycisku "Zapisz".