Jak się zalogować

From mediawiki
Revision as of 21:45, 19 November 2016 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Po rejestracji na stronie [admireo.pl] otrzymasz indywidualny link do systemu. Personalizacja systemu obejmuje dodanie logo firmy administrującej lub Wspólnoty (w zależności kto jest kupującym) jak również przedrostek do adresu internetowego, który uzyskuje postać:

przedrostek.admireo24.pl

Pod tym adresem dostępny jest system Admireo dla konkretnego klienta. Ten adres będzie widniał na stronach firmy administrującej w zakładce / odnośniku kierującym do systemu Admireo.

W systemie logujemy się za pomocą loginu i hasła. Obie te informacje dla pierwszego klienta firmy administrującej / Wspólnoty przesyłane są na adres z którego następuje rejestracja. Następnie każdy klient rozpowszechnia loginy i hasła do swoich współpracowników poprzez dodanie użytkownika z adresem email. Każdorazowo dane do logowania są wysyłane na adres email nowego użytkownika.


Powrót do Main Page