Jak się zalogować

From mediawiki
Revision as of 15:01, 19 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Po rejestracji na stronie ADMIREO otrzymasz indywidualny link do systemu. Personalizacja systemu obejmuje dodanie logo firmy administrującej lub Wspólnoty (w zależności kto jest kupującym) jak również przedrostek do adresu internetowego, który uzyskuje postać:

przedrostek.admireo24.pl

Pod tym adresem dostępny jest system Admireo dla konkretnego klienta. Ten adres będzie widniał na stronach firmy administrującej w zakładce / odnośniku kierującym do systemu Admireo.

W systemie logujemy się za pomocą loginu i hasła. Obie te informacje dla pierwszego klienta firmy administrującej / Wspólnoty przesyłane są na adres z którego następuje rejestracja. Następnie każdy klient rozpowszechnia loginy i hasła do swoich współpracowników poprzez dodanie użytkownika z adresem email. Każdorazowo dane do logowania są wysyłane na adres email nowego użytkownika.

Logowanie i prezentacja panelu członka Zarządu Wspólnoty


Powrót do strony głównej Main Page