JPK

From mediawiki
Jump to: navigation, search

System Admireo umożliwia wygenerowanie pliku JPK w formacie .xml zgodnym z oficjalną aplikacją Ministerstwa Finansów Klient JPK

Przygotowanie wspólnoty przed wygenerowaniem pliku JPK

W celu poprawnego wygenerowania pliku JPK za dany okres Wspólnota musi mięc uzupełnione pole "NIP" w danych szczegółowych wspólnoty.

Przygotowanie kontrahentów przed wygenerowaniem pliku JPK_VAT

Przed przystąpieniem do wygenerowania pliku JPK_VAT należy upewnić się, że wszyscy kontrahenci: Właściciele oraz Firmy współpracujące mają uzupełnione pola "NIP" (dla kontrahentów, którzy posiadają NIP).
Należy również upewnić się, że wszyscy Właściciele lokalu, których adres na fakturze jest różny od adresu ich lokalu we wspólnocie mają uzupełnione pola adresu korespondencyjnego.

Wygenerowanie pliku JPK

Aby wygenerować plik JPK za dany okres należy przejść do zakładki "Raporty" w module księgowym Admireo na wspólnocie, dla której wygenerowany ma być plik.

Następnie należy nacisnąć przycisk "Pobierz plik JPK_VAT". Wyświetlone zostaje okno, w którym uzupełniamy zakres dat, które ma objąć raport. Przykładowo jeśli chcemy wygenerować plik JPK_VAT za styczeń 2018 wskazujemy "Datę od" 2018-01-01, a "Datę do" 2018-01-31.

W przypadku pierwszego generowania pliku za dany okres nie ma potrzeby zmiany cyfry w polu "Cel złożenia", jej wartość powinna wynosić 0.

Aby zapisać plik JPK na dysku lokalnym należy nacisnąć przycisk "Wygeneruj".

Wysłanie pliku JPK_VAT do Ministerstwa

Po wygenerowaniu pliku JPK_VAT z aplikacji Admireo należy wykorzystać oficjalną aplikację Ministerstwa Finansów Klient JPK do wysłania pliku.
Aplikacja dostępna jest do pobrania pod adresem: Klient JPK (stan na: 2018-04-23)
Na tej samej stronie dostępna jest instrukcja użytkownika do aplikacji Klient JPK, postępując zgodnie z instrukcją można wysłać wygenerowany przez Admireo plik JPK w formacie .xml do Ministerstwa Finansów.

Ponowne złożenie pliku JPK_VAT za dany okres

Jeśli chcemy ponownie wysłać plik JPK_VAT za dany okres musimy wskazać w polu "Cel złożenia" kolejną cyfrę. Na przykład jeśli wysłaliśmy już jeden plik JPK_VAT przy użyciu aplikacji Klient JPK to generując kolejny plik za ten sam okres musimy podać w polu "Cel złożenia" cyfrę "1" jako kolejną cyfrę po wartości "0" dla pierwszego pliku.