Faktury przychodowe

From mediawiki
Revision as of 12:19, 21 July 2017 by Admin (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

W zakładce księgowości "Przychody" można przeglądać faktury, które wspólnota wystawiła (ręcznie lub automatycznie) oraz można wprowadzić nowe faktury.

Wprowadzanie faktur przychodowych do systemu

Aby wprowadzić nową fakturę przychodową należy nacisnąć na przycisk "Dodaj wpływ" (ikona plusa) w prawym górnym rogu zakładki "Przychody".
Na zaprezentowanym formularzu "Nowy wydatek" trzeba podać:
1. Nazwa - nazwa otrzymanego dokumentu
2. Konto kontrahenta - konto syntetyczne lokalu, dla którego wystawiana jest faktura
3. Właściciel - wskazanie konkretnego właściciela lokalu, dla którego zostanie wystawiona faktura
4. Data wystawienia - data, w której faktura została wystawiona przez wspólnotę
5. Data księgowania - data, z którą zostanie zaksięgowany przychód wynikający z faktury
6. Termin płatności - data, do której faktura powinna zostać opłacona
7. Data zakupu - data, kiedy został dokonany zakup lub usługa, której dotyczy faktura

Następnie wymagane jest podanie pozycji faktury, dla każdej pozycji trzeba wskazać:
1. Nazwa - nazwa usługi lub zakupionego przedmiotu
2. Subkonto kontrahenta - wskazanie konkretnego konta analitycznego lokalu, na którym zostanie zaksięgowana dana pozycja
2. Konto - wybór konta przychodowego wspólnoty (domyślnie prefix "700"), na którym ma zostać zaksięgowana dana pozycja
3. Ilość
4. Cena jednostki
5. Wartość netto - wyliczana automatycznie jako Ilość x Cena jednostki
6. Stawka VAT - wskazanie stawki VAT obowiązującej dla tej pozycji faktury
7. Wartość brutto - wyliczana automatycznie jako Wartość netto + VAT
8. Podstawa prawna - w przypadku innej stawki VAT niż 23% należy wskazać dlaczego ją zastosowano zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług
Przyciskiem plus przy ostatniej pozycji można dodawać kolejne pozycje, przyciskiem minus można usuwać pozycje.

Faktura zostanie zaksięgowana na wskazanych kontach po naciśnięciu przycisku "Zapisz". Wyliczony VAT zostanie zaksięgowany na wyznaczonych w konfiguracji księgowości kontach VAT.