Budynki

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Na ekranie danych szczegółowych budynku można wykonać szereg akcji poprzez wykorzystanie przycisków, które widoczne są w górnej części ekranu:
1. Pokaż wspólnotę - przycisk pozwala na przejście do ekranu danych szczegółowych wspólnoty.
2. Masowe uzupełnianie liczników - pozwala na pobranie pliku z listą liczników, który po wypełnieniu można zaimportować do systemu. Więcej informacji znajduje się na stronie liczników.
3. Edytuj budynek - pozwala zmodyfikować dane adresowe budynku
4. Usuń budynek - pozwala na usunięcie budynku, wszystkich lokali tego budynku oraz wszystkich liczników tych lokali, księgowość wspólnoty nie ulega modyfikacji
5. Księgowość - wyświetla ekran księgowości danej wspólnoty.
6. Eksport struktury - pozwala na wygenerowanie w formie pliku .csv listy lokali w danym budynku.

Dodanie budynku do wspólnoty

Wspólnota mieszkaniowa może obejmować więcej niż jeden budynek. Aby dodać budynek do wspólnoty należy na ekranie danych szczegółowych wspólnoty, w sekcji "Lista budynków" nacisnąć przycisk "Dodaj budynek".
Na zaprezentowanym formularzu trzeba podać dane adresowe budynku oraz opcjonalnie dowolny opis i nacisnąć przycisk "Zapisz".