2. sprawdzić status zgłoszeń dla konkretnych właścicieli lub Wspólnot

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Statusy zgłoszeń znajdziemy w Panelu Zgłoszenia
https://demo.admireo24.pl/#/app/issues

Znajdują się tam wszystkie zgłoszenia oraz 8 filtrów do przeszukiwania:
- Typ
- Kod
- Status
- Przypisane do
- Data
- Opis
- Lokalizacja
- Pokaż zgłoszenia - powyżej statusu

Aby odszukać konkretną Wspólnotę lub lokal należy posłużyć się jednym z filtrów np:

- indywidualny kod jest nadawany każdemu zgłoszeniu
- kliknąć w puste pole pod Lokalizacją i wpisać nazwę wspólnoty i/lub nr lokalu
- w kolumnie Status wybieramy jeden z filtrów statusów


Powrót do PANEL Frontdesku
Powrót do Panele - opis
Powrót do Main Page