Rola Księgowy

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Panel Księgowych to podstawowe miejsce pracy dla właścicieli lokali w nieruchomości. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala zarządzać wszystkimi ważnymi aspektami, w tym:

• zarządzać planem kont Wspólnoty
• księgować faktury kosztowe
• wystawiać faktury Wspólnoty
• prowadzić rozliczenia z właścicielami
• rozliczać koszty Wspólnoty
• przygotowywać naliczenia dla właścicieli
• przygotowywać rozliczenia właścicieli
• przygotowywać rozliczenie roczne Wspólnoty
• sprawdzić czynniki składające się na wysokość zaliczki eksploatacyjnej i remontowej
• sprawdzić szczegółowo listę wpłat oraz należności naliczonych od początku roku
• wysyłać powiadomienia do członków Wspólnoty
• wprowadzić nowe zgłoszenie
• sprawdzić status swoich zgłoszeń
• otrzymywać powiadomienia z systemu.

KS Plan kont

Księgowości Koszty i Przychody

KS Naliczenie

KS Naliczenie

Powrót do Role w systemie
Powrót do strony głównej Main Page