PANEL Członka Zarządu

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Panel Członka Zarządu to podstawowe miejsce pracy dla Członków Zarządu Wspólnoty. Zakres dostępnych funkcji zależy od konfiguracji po stronie właściciela systemu, jeśli jest to firma administrująca, to ona we współpracy z Zarządem ustala zakres dostępnych danych. Dostępne z komórki, tabletu lub komputera pozwala zarządzać wszystkimi aspektami ważnymi dla Zarządu Wspólnoty, w tym:

1. sprawdzać online dane finansowe Wspólnoty, w tym salda kont Wspólnoty (według stanu na ostatnie zamknięte rozliczenie)
2. sprawdzić poziom zadłużenia właścicieli
3. sprawdzić ilość zgłoszeń otwartych we Wspólnocie
4. sprawdzić uchwały znajdujące się w głosowaniu oraz historyczne
5. zobaczyć stan głosowania uchwał, w tym głosy poszczególnych właścicieli
6. spisywać nowe uchwały do głosowania
7. zamykanie głosowania dla uchwał
8. pisać nowe zgłoszenie
9. sprawdzić status swoich zgłoszeń
10. otrzymywać powiadomienia z systemu


Powrót do Panele - opis
Powrót do Main Page