Firmy współpracujące

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Firmy współpracujące to wszystkie firmy, z którymi współpracują wspólnoty zarejestrowane w systemie, np. hydraulicy, złote rączki, przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną itp.
Zakładając użytkowników o roli "Konserwator" można udostępnić pracownikom firm współpracujących dostęp do części danych w systemie, głównie działu zgłoszeń.

Dodanie firmy współpracującej do systemu

W celu dodania firmy współpracującej do systemu należy w menu bocznym wybrać opcję "Firmy współracujące" i nacisnąć przycisk "Dodaj firmę" (ikona plusa) w prawym, górnym rogu listy.
Na formularzu należy wypełnić pola:
1. Nazwa
2. NIP
3. Osoba kontaktowa - opcjonalnie
4. Email osoby kontaktowej - opcjonalnie
5. Numery telefonów - opcjonalnie
6. Opis - opcjonalnie
7. Widoczna na zgłoszeniach - jeśli zostanie oznaczone to pracownikom firmy współpracującej będzie można przydzielać zgłoszenia w systemie w celu ich obsługi.
Opcjonalnie można również wypełnić adres korespondencyjny firmy.

Przypisanie firmy współpracującej do wspólnoty

Po dodaniu firmy współpracującej do systemu można przypisać ją do wspólnoty. Aby to zrobić należy przejść na ekran danych szczegółowych wspólnoty i w sekcji "Lista firm powiązanych" nacisnąć przycisk "Przypisz firmę" (ikona plusa).
Na zaprezentowanym formularzu trzeba wskazać nazwę firmy, która ma zostać przypisana do wspólnoty, a następnie wybrać jej rolę we wspólnocie, np. "konserwacja elektryczna" (lista ról zdefiniowana jest w opcji menu głównego słowniki).
Przypisanie zostaje zatwierdzone po nacisnięciu przycisku "Zapisz".
W księgowości wspólnoty zostaje założone konto (domyślnie o prefiksie 201-) dedykowane do rozliczeń z tą firmą.